top of page

Romanian Translation of a lecture given at the Piraeus Conference

The Recognition of Heterodox Baptism as the Basis for a New Ecclesiology (In Step with Vatican II)


Recunoașterea botezului eterodocșilor ca bază pentru o nouă eclesiologie (în consonanță cu Conciliul Vatican II) <


de Protopopul Peter Heers, Rector al Biserici Sfântului Proroc Ilie, Petrokerasa, Grecia


Prin presiunea acceptării la nivel panortodox a textului pre-sinodal, "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine", se încununează cu succes un proces de un veac de denaturare a ecleziologiei ortodoxe. Dacă Sinodul Panortodox va accepta învățătura greșită conform căreia slujirile ereticilor constituie Taine ale Unicei Biserici înseamnă că acesta va consimți la adoptarea unei noi ecleziologii.


În această prelegere, în puținul timp care mi s-a acordat, intenționez să prezint succint originile acestei învățături greșite, doi dintre pilonii noii ecleziologii a Conciliului Vatican II pe care se sprijină în mare măsură pe această învățătură, adoptarea acestei învățături greșite de către ecumeniștii ortodocși și încercarea de a asigura acceptarea la nivel panortodox a acesteia prin textul pre-sinodal despre heterodocși.

<