top of page

Delegacja z Cerkwi Greckiej Odwiedza Patriarchę i Hierarchów Cerkwi Gruzińskiej.

Spotkanie koncentrowało się na Kościelnej odpowiedzi Cerkwi Gruzińskiej do Synodu na Krecie. [For Polish Speakers]


Opis głównego zdjęcia (Siedzą: (LP): archiprezbiter Theodor Zisis, Jego Świątobliwość, Katolikos-Patriarcha Wszech Gruzji Ilia II; profesor teologii dogmatycznej, Demetrios Tselengidis; hieromnich Miqaeli Bregvadze; Mnich Serafinów (Zisis); Toją: ( LP): hierodiakon Piotr; archiprezbiter Symeon; Protopresbyter Peter Heers; Protopresbyter Matei Vulcanescu; metropolita Zugdidi i Tsaishi Gerasimos (Sharashenidze); metropolita Alaverdi; Dawida (Makharadze); arcybiskup Stepantsminda i Khevi; Iegudiel (Tabatadze); metropolity Achalciche i Tao-Klardżeti Theodore (Chuadze); Protopresbyter Anastasios Gotsopoulos; archiprezbiter Bessarion.


Od 25 lipca do 28 lipca cerkiewna delegacja duchownych z Cerkwi Greckiej odwiedziła i była gościem Patriarchatu Gruzji i Jego Świątobliwości Katolikosa Patriarchy Wszech Gruzji, Ilia II.Delegacja składała się z archiprezbitera i emerytowanego profesora Szkoły Patrologicznej Teologicznego Uniwersytetu w Tessalonikach, Ojca Theodorosa Zisis; profesora teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii na Uniwersytecie w Tessalonikach Demetriosa Tselengidis; Protopresbitera i rektora parafii św Mikołaja diecezji Patra, o. Anastasiosa Gotsopoulos; Protopresbytera i rektora parafii proroka Eliasza, Petrokerasa, w diecezji Ierissou i Świętej Góry Atos; O. Piotra Heersa Protopresbytera i rektora parafii Wszystkich Świętych Przewodników, Wzrórze Bokos; O. Matei Vulcanescu z diecezji Pireus.

Odbył się cykl spotkań z hierarchami Apostolskiej Cerkwi Prawosławnej Gruzji odpowiedzialnymi za kwestie między-prawosławne, a także z Patriarchą Całej Gruzji Kalistosem, Wielce Błogosławinym Ilia II, który łaskawie powitał i podjął swoich gości w jego letniej rezydencji, delegacja została ciepło przyjęta w duchu braterskiej miłości i szczerej współpracy, została jej okazana wyjątkowa gościnność podczas 5-dniowego pobytu. Cel wizyty był dwojaki: z jednej strony, aby wyrazić – w imieniu wszystkich wiernych prawosławnych w Grecji – ich serdeczną wdzięczność wobec Patriarchy, hierarchii oraz wiernych Czcigodnej Cerkwi Męczenników Gruzji wobec ich wyznanie Prawosławnej Wiary przeciwko tworzeniu – na synodzie – synkretycznego ekumenizmu, a z drugiej strony, aby skonsultować i omówić osobiście z Jego Świątobliwością i Hierarchami właściwa reakcja na nieprawosławny “Synod na Krecie.”

W szczególności, wierność Gruzińskiej Cerkwi do prawosławnej eklezjologii, wyraża się do dziś dwadziestu latach powziętej decyzji odejścia i pozostania poza synkretycznym-ekumenizmem, ciała zdominowanego przez Protestantów, tzw. “Światowej Radzie Kościołów”, co jest godne pochwały i jest to wzór dla wszystkich Cerkwi prawosławnych. Ta wierność była zresztą najbardziej widoczne w postawie Cerkwi Gruzińskiej utrzymywanej wobec tekstów i organizacji błędnego “Wielkiego i Świętego Synodu” tj. konferencji episkopatu małej części biskupów, którzy reprezentowali mniej niż połowę wiernych prawosławnych, a która odbyła się w lutym tego roku na Krecie.

Dyskusja koncentrowała się na problemach stworzonych przez innowacyjny i nieprawosławny “Synod na Krecie” i konieczną reakcję wobec niego opartą na dogmatach i kanonach eklezjologii Prawosławnej Cerkwi. Potrzeba jasnego odrzucenia zarówno metodologii i organizacji Synodu, jak również innowacyjnych i nieprawosławnych tekstów przyjętych na posiedzeniu Synodu, a nowy Synod prawosławny musi być zebrany jako odpowiedz, co zostało podkreślone przez delegację Grecji. Patriarcha Gruziński przywitał swoich gości i sławił swoją miłość i przywiązanie do Cerkwi i wiary, zapewniając ich, że “nie ma wielu kościołów, ale tylko jeden Kościół, Kościół Prawosławny”, i że on i Święty Synod będzie “działać na rzecz jedności wszystkich prawosławnych”, którzy mogą być tylko zachowani w oparciu o przekazaną jedną Prawosławną wiarę. Przedstawiciele Cerkwi Gruzji na Pan-Prawosławnej konferencji, metropolici Gerasimos z Zugdidi i Theodoros z Akhaltsikhe też, ze swej strony, podkreślili swoje zaangażowanie Cerkwi i przedsoborowe odrzucenie nieprawosławnych tekstów “Sakrament Małżeństwa oraz jego przeszkody” oraz “Relacje Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”. Ponadto Patriarcha i Metropolita stwierdził również, że dokumenty Synodu będą tłumaczone na język gruziński i badane, a także oficjalna odpowiedź zostanie wydane po walnym zgromadzeniu Hierarchii w październiku.


Ogólnie rzecz ujmując, zarówno goście jak i gospodarze znaleźli wspólną płaszczyznę porozumienia i jedności umysłu we wszystkich sprawach wiary w odniesieniu do dogmatu Cerkwi i jej granic oraz konieczność kontynuowania niezachwianego Prawosławnego Wyznania Wiary w obliczu rozprzestrzeniania synkretyzmu ekumenicznego. Wszyscy zobowiązali się do kontynuowania współpracy w tym zakresie w najbliższej przyszłości.

Oprócz wyżej wymienionych spotkań i dyskusji, łaskawość i gościnność, z których Gruzini są tak dobrze znani, została przedłużona do wizyty duchowieństwa z pełnym programem pielgrzymki do historycznych miejsc czcigodnej Cerkwi Gruzji.1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page