top of page

A Press Release From the Holy Synod of the Patriarchate of Bulgaria: ClarificationTranslation:


Statement by the Office of the Synod in connection with the Ecumenical Council


June 3, 2016 15:00, Bulgarian Patriarchate


In connection with the spread of false and misleading statements on the internet regarding the latest decision of the Holy Synod on the Great and Holy Council of the Orthodox Church, to be held June 16-26, 2016 Crete the chancellery of the Holy Synod specifies the following:


. The decision unanimously adopted by the Holy Synod was officially signed by the Bulgarian Patriarch and Their Eminences, Metropolitans - members of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church.


. The decision of the Holy Synod is categorical: the Bulgarian Orthodox Church will not participate in the Pan-Orthodox Council due to reasons already announced.


. The decision was sent to the primates of every Local Orthodox Church.


. The Bulgarian Orthodox Church delegation's flight to Crete on a government plane was canceled.


. The Bulgarian delegation's reservations have been canceled and negotiatons are currently underway for a favorable conclusion.


Yet the members of the Bulgarian Orthodox Church exhibit a high ecclesiastical consciousness as to trust its hierarchs and, together with the Bulgarian public, not succumb to unnecessary and unworthy manipulation.


CHRIST IS RISEN!


Original Text:


ИЗЯВЛЕНИЕ НА СИНОДАЛНАТА КАНЦЕЛАРИЯ във връзка с ВСЕПРАВОСЛАВНИЯ СЪБОР


03 юни 2016 15:00, Българска Патриаршия Във връзка с разпространявани в Интернет неверни и подвеждащи твърдения относно последното решение на Св. Синод


http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=205494


за Великия и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни 2016 г., остров Крит (прот. №12 / 1.06.2016 г.),


Канцеларията при Св. Синод уточнява следното:


Взетото синодално решение е гласувано единодушно и е официално подписано от Българския патриарх и високопреосвещените митрополити - членове на Св. Синод на БПЦ-БП.


Решението на Св. Синод е категорично: БПЦ-БП няма да участва във Всеправославния събор поради вече обявените основателни причини.


Решението е изпратено до всички предстоятели на Поместните православни църкви.


Отменен е полетът на правителствения самолет, с който щеше да се придвижи до остров Крит делегацията на БПЦ-БП.


Направените за българската делегация резервации са отменени и в момента се водят преговори за тяхното благоприятно финализиране.


Нека членовете на БПЦ-БП проявят високо църковно съзнание като се доверят на своето свещеноначалие и заедно с българската общественост не се поддават на излишни и недостойни манипулации.


ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!


« предишна новина


РЕШЕНИЕ на Св. Синод от 1 юни 2016 г. относно ВСЕПРАВОСЛАВНИЯ СЪБОР (16 – 26 юни 2016 г.)


На днешното си заседание Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия в пълен състав, прот. №12 / 1.06.2016 г., проведе обстойни разисквания по въпросите, свързани със свикването на Велик и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни 2016 г., остров Крит.


www.bg-patriarshia.bg

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page